GIỚI THIỆU CHUNG

Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai được thành lập từ năm 1991-1992 theo Quyết định số 791/QĐ-UBH ngày 20/8/1991 của Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Nai. Trường được tách từ trường tiểu học Ngãi Giao để thành lập trường mới. Từ ngày thành lập đến nay, được sự quan tâm chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Huyện ủy, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Đức; Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thị trấn Ngãi Giao, cùng sự nỗ lực vươn lên của tập thể Cán bộ, Giáo viên, Công nhân viên và Học sinh, trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai đã từng bước đi lên mạnh mẽ, thay da đổi thịt từng ngày và chính thức đạt trường chuẩn quốc gia năm 2008. Hiện nay trường vẫn duy trì là trường chuẩn quốc gia mức độ1 và đang trên đà phát triển để tiến đến trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Ban giám hiệu Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai